Preskoči dostupni kolegiji

Dostupni kolegiji

Pojam sigurnosti, sigurnost podataka, sigurnost i pouzdanost opreme. Poslovna tajna i tehnička realizacija organizacije sigurnosti informacijskih sustava. Ograničenja fizičkog pristupa sustavu. Pouzdanost sustava kao cjeline. Rad sustava bez nadzora i pouzdanost napajanja. Podsustavi besprekidnog napajanja. Ograničenja pristupa podacima i kontrolnim aplikacijama, predstavljanje korisnika, zaporke (password), magnetske i inteligentne kartice, PIN. Hijerarhija prava pristupa, prava na čitanje, pisanje i pokretanje programa. Organizacija sigurnosti na Windows, Unix, Linux i programima baza podataka. Regulacija prava pristupa, zaključavanje ekrana, tastature. Sigurnost računala na mreži, sigurnost mreže, sigurnost modemskog pristupa, sigurnost na Internetu. Razdvajanje i filtriranje prometa. Firewall na mrežnom i prijenosnom nivou. Arhitektura sigurnosti mreže, sigurnosti sustava.